Hội nghị Khoa học Kinh tế y tế lần thứ nhất “Đổi mới cơ chế Tài chính y tế – Thực trạng và giải pháp” (16/04/2010)

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hội KHKTYT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị khoa học kinh tế y tế lần thứ nhất với chủ đề: “ Đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực trạng và giải pháp” với 3 nội dung trọng tâm, bao gồm (i) Tài chính Bệnh viện, (ii) Bảo hiểm y tế và Khám chữa bệnh cho người nghèo và (iii) Tài chính y tế dự phòng và nâng cao sức khoẻ.

 

THÔNG BÁO

Hội nghị Khoa học Kinh tế Y tế lần thứ nhất

Đổi mới cơ chế Tài chính y tế  – Thực trạng và giải pháp

_______________________________________________

 

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hội KHKTYT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị khoa học kinh tế y tế lần thứ nhất với chủ đề: “ Đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực trạng và giải pháp” với 3 nội dung trọng tâm, bao gồm (i) Tài chính Bệnh viện, (ii) Bảo hiểm y tế và  Khám chữa bệnh cho người nghèo và (iii) Tài chính y tế dự phòng và nâng cao sức khoẻ.

Hội nghị Khoa học Kinh tế y tế lần thứ nhất, với 3 nội dung về tài chính y tế đang rất được quan tâm trong Chương trình nghị sự của Ngành Y tế,  được mong đợi tạo một diễn đàn hiệu quả để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các đồng nghiệp trong nước và quốc tế cung cấp thông tin, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng về kinh tế y tế.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị này được dự kiến như dưới đây:

  1. Thời gian:Dự kiến ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2010;
  2. Địa điểm:Tại Hà Nội;
  3. Nội dung:Hội nghị sẽ có các bài trình bày của các đại biểu trong nước và chuyên gia quốc tế về các nội dung như sau:
  4. Chủ đề thứ nhất: Tài chính Bệnh viện:

* Chuyên đề 1: Chi phí và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh – Xu hướng và giải pháp:

– Tổng quan về Tài chính Bệnh viện ở Việt Nam và một số định hướng đổi mới (Chuyên gia trong nước);

Ø  – Câu hỏi và thảo luận;

– Tổng quan về Tài chính bệnh viện: Kinh nghiệm các nước và khu vực (Chuyên gia quốc tế );

Ø  Câu hỏi và thảo luận;

Tiếp theo sau đó là các báo cáo của các đơn vị y tế và các nhóm nghiên cứu, các nhà quản lý;

Ø  Sau mỗi báo cáo đều có câu hỏi và thảo luận;

 

* Chuyên đề 2: Tăng cường tính hợp lý trong cung ứng và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh:

– Tổng quan về chất lượng khám chữa bệnh và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo định hướng công bằng và hiệu quả (Chuyên gia trong nước);

– Kinh nghiệm và giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh các nước trên thế giới và khu vực (Chuyên gia tư vấn quốc tế);

Ø  Câu hỏi và thảo luận;

Tiếp theo sau đó là các báo cáo của các đơn vị y tế và các nhóm nghiên cứu, các nhà quản lý;

Ø  Câu hỏi và thảo luận.

3.2. Chủ đề thứ 2: Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho người nghèo;

– Bảo hiểm y tế Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề cần giải quyết (Chuyên gia trong nước);

– Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm y tế ở một số nước và khu vực (Chuyên gia quốc tế)

Ø  Câu hỏi và thảo luận

Tiếp theo sau đó là các báo cáo của các đơn vị y tế và các nhóm nghiên cứu, các nhà quản lý;

Ø  Câu hỏi và thảo luận

 

3.3. Chủ đề thứ 3:  Tài chính Dự phòng và nâng cao sức khỏe

– Báo cáo  kết qủa khảo sát tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí y tế dự phòng trong 3 năm (2006-2008) taị 8 tỉnh và đề xuất các giải pháp về tài chính nhằm đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và nâng cao sức khoẻ (Chuyên gia trong nước),

Ø  Câu hỏi và thảo luận

– Kinh nghiệm quốc tế  về tài chính y tế dự phòng và nâng cao sức khoẻ (Chuyên gia quốc tế);

Ø  Câu hỏi và thảo luận;

– Tiếp theo sau đó là báo cáo của các đơn vị y tế và các nhóm nghiên cứu, các nhà quản lý;

Ø  Câu hỏi và thảo luận;

  1. Thành phần:

–  Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo Hội Khoa học Kinh tế Y tế

–  Đại biểu: dự kiến 300 đại biểu, trong ®ã cã kho¶ng 50 ®¹i biÓu quèc tÕ.

 

  1. Kinh phí:Do các tổ chức Rockefeller, UNICEF và WHO đồng tài trợ.

Bộ Y tế – Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị các nhà nghiên cứu kinh tế y tế tham luËn và ®¨ng ký tham dự Hội nghị theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội Khoa học Kinh tế y tế (Nhà A2 Phòng 310 – Tầng 3 – Khu ngoại giao Vạn Phúc (số 298 – Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội.

Điện thoại: 04.37264670 – Di động: 0912297200

Website: https://vhea.org.vn

Ban tổ chức sẽ đài thọ vé máy bay cho các đại biểu ở xa và ăn ở tại Hội nghị cho tất cả các địa biểu. Các bài tham luận sẽ được lựa chọn trình bày tại Hội nghị và được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị.

 

  1. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

           (đã ký)

  1. Dương Huy Liệu

                                                                       Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế

Đánh giá bài viết

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *