Hội thảo “Chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh” (12/04/2010)

Kết quả ban đầu sau 4 tháng triển khai thực hiện Đề án thí điểm Kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm của Thái Lan

Thực hiện Quyết định số 4340/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, Đề án Thí điểm chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Cơ quan Hợp tác Phát triển Australia đã được triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2009, với 4 nhóm bệnh và can thiệp y tế thường gặp là đẻ thường, viêm ruột thừa, viêm phổi trẻ em và viêm phổi người lớn tại hai bệnh viện  Thanh Nhàn và  Ba Vì, Hà Nội.

Theo kế hoạch thực hiện đề án, việc nhân rộng phương thức chi trả mới trong thời gian tới sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả thí điểm tại hai bệnh viện nói trên.

Ngày 2 tháng 4 năm 2010, tại Hà Nội, Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam và Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo bàn về những nội dung nói trên.

Hội thảo nhằm mục tiêu:  Một là, Tổng quan quá trình triển khai Đề án thí điểm và thảo luận những kết quả, những bài học từ đánh giá sơn bộ sau 4 tháng triển khai thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, kết quả, hạn chế và những đề xuất cho giai đoạn tiếp theo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2010 của Đề án thí điểm. Hai là,Trao đổi và học hỏi kinh nghiệm Quốc tế về phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh và và kinh nghiệm thực tế phát triển và áp dụng phương thức này tại Thái Lan.

Tới dự Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đại diện Bộ tài chính, BHXHVN; Lãnh đạo các vụ, cục, viện trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam; Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Hà Nội; Một số  tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ (Ausaid, WB, WHO, EC, ADB …); Các chuyên gia về phát triển BHYT và Hệ thống chi trả theo trương hợp bệnh từ trường đại học Narasuan và Chương trình Chính sách y tế Thái Lan; Lãnh đạo một số bệnh viện thuộc các tuyến Trung ương, tỉnh huyện  và  một số  tổ chức phi Chính phủ.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên  đánh giá những kết quả sơ bộ sau 4 tháng triển khai thực hiện là khả quan và rất đáng được ghi nhận và  cho rằng: Đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính y tế đang là một trong những nội dung trọng tâm của ngành Y tế. Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh đã được xác định với các mục tiêu rõ ràng và nhất quán. Các mục tiêu cụ thể là: –  Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hạn chế hiện có để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân; – Đảm bảo công bằng trong khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm dân số thuộc các thành phần kinh tế, xã hội khác nhau; – Liên tục phát triển hệ thống y tế theo định hướng công bằng  hiệu quả với những ưu tiên chiến lược cho phát triển hệ thống y tế cơ sở.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu thí điểm chi trả trọn gói là việc làm có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn. Luật BHYT khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các phương thức chi trả hiệu quả để dần bổ sung và thay thế cho phương thức cũ (phí trực tiếp theo dịch vụ). Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính y tế đã được Bộ Chính trị thông qua về nguyên tắc tại Kết luận số 42-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị, với những nội dung cơ bản: Khuyến khích năng suất và hiệu quả; cải thiện cơ chế đãi ngộ nhằm động viên cán bộ y tế; bệnh viện được hoàn trả theo nguyên tắc tính đủ chi phí; tăng tự chủ đi cùng với nâng cao năng lực quản lý. Hiện nay, Bộ Y tế đang cùng các bộ,ngành chức năng khẩn trương xây dựng Nghị định Chính phủ hướng dẫn triển khai đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính y tế. Đó là những cơ sở pháp lý rất quan trọng.

Về thực tế, đã có những  kinh nghiệm  rút ra từ những  nghiên cứu và tổ chức thực hiện của một  số nước trên thế giới. Đồng thời có sự chỉ đạo chặt chẽ của  lãnh đạo Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan  như Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội  và sự hỗ trợ tích cực của các đối tác phát triển  như AusAID, RF, EC,WB, ADB.

Để thực hiện thí điểm đổi mới phương thức chi trả trong hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh có hiệu quả, theo Thứ trưởng, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ về kỹ thuật và chính sách trong mối quan hệ đan xen của các yếu tố kinh tế, xã hội và văn hóa của lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đồng thời đồi hỏi những nỗ lực liên tục của cả hệ thống y tế  cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của các bộ, ngành, các đơn vị liên quan và sự hỗ trợ hiệu quả  cả phương diện kỹ thuật và nguồn lực của các nhà tài trợ.

Kết thúc bài phát biểu, Thứ trưởng mong rằng tại Hội thảo quan trọng này, Bộ Y tế nhận được những ý kiến đóng góp cởi mở cũng như những ý kiến tư vấn quan trọng từ toàn thể các chuyên gia quốc tế, trong nước và các  đại biểu. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế cũng như các đơn vị đang tích cực tham gia vào nỗ lực đổi mới chung của toàn ngành Y tế, Thứ trưởng trân trọng cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình và sự hỗ trợ hiệu quả của  các bộ,ngành, các đơn vị, sự hỗ trợ quý báu của các nhà tài trợ, các đối tác phát triển, trong đó có Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Úc, Liên minh EC, Tổ chức Rockefeller, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á và các nhà tài tợ khác, đã dành cho ngành Y tế sự hợp tác giúp đỡ hiệu quả trong  những năm qua.

Tác giả: TS Lưu Hoài Chuẩn

5/5 - (1 bình chọn)

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *