Thứ 4, 20/10/2008
CÁC BÀI MỚI NHẤT
Để có thể đưa ra các khuyến nghị góp phần định hướng cho việc xây dựng bệnh viện thông minh ở Việt Nam, được sự đề xuất và hỗ trợ của Khoa Quản lý Công nghiệp - Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hội sẽ phối hợp với Khoa Quản Lý Công Nghiệp – Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế “INFORMATICS về sức khoẻ lần I, hướng tới BỆNH VIỆN THÔNG MINH” gọi tắt là HEALTHINFO I”, để các nhà quản lý cũng như các nhà nghiên cứu có cơ hội cùng nhau thảo luận ở cả hai lĩnh vực nghiên cứu và thực hành quản lý bệnh viện trong bối cảnh đó. Hội đã được sự đồng thuận của Sở Y tế TP. HCM, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM, Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TP. HCM
HỘI KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI ASTRAZENECA TỔ CHỨC HỌP CHUYÊN GIA “CHỨNG CỨ KINH TẾ Y TẾ TRONG QUẢN LÝ HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH” NHẰM THẢO LUẬN VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP CẬN QUẢN LÝ TỐT CHO BỆNH NHÂN HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TRONG CỘNG ĐỒNG.
Chiều ngày 22/11/2017 Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tổ chức họp chuyên gia “Hiệu quả điều trị và đánh giá tác động ngân sách của thuốc Gefitinib trong ung thư phổi không tế bào nhỏ”với sự chủ trì và điều phối của PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Nguyễn Minh Thảo – Phó Tổng giám đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam; TS. BS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam...
Chiều ngày 27/07/2017 Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tổ chức họp chuyên gia “Đánh giá và phản biện mô hình kinh tế tác động ngân sách của thuốc Dapagliflozin và Ticagrelor trong điều trị bệnh lý tim mạch chuyển hóa” với sự chủ trì và điều phối của PGS. TS Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; TS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam; PGS. TS. BS. Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh Viện Tim Hà Nội, Chủ tịch hội tim mạch can thiệp Hà Nội; GS. TS. BS. Thái Hồng Quang – Chủ tịch Hội Nội Tiết Việt Nam; cùng các chuyên gia đại diện cho Vụ Bảo hiểm Y tế, Vụ Kế hoạch tài chính, Viện Chiến lược và chính sách y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bệnh viện: Pháp Việt HCM, Nhân dân Gia Định.