Thứ 4, 20/10/2008
CÁC BÀI MỚI NHẤT
HỘI KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI ASTRAZENECA TỔ CHỨC HỌP CHUYÊN GIA “CHỨNG CỨ KINH TẾ Y TẾ TRONG QUẢN LÝ HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH” NHẰM THẢO LUẬN VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP CẬN QUẢN LÝ TỐT CHO BỆNH NHÂN HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TRONG CỘNG ĐỒNG.
Chiều ngày 22/11/2017 Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tổ chức họp chuyên gia “Hiệu quả điều trị và đánh giá tác động ngân sách của thuốc Gefitinib trong ung thư phổi không tế bào nhỏ”với sự chủ trì và điều phối của PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Nguyễn Minh Thảo – Phó Tổng giám đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam; TS. BS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam...
Chiều ngày 27/07/2017 Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tổ chức họp chuyên gia “Đánh giá và phản biện mô hình kinh tế tác động ngân sách của thuốc Dapagliflozin và Ticagrelor trong điều trị bệnh lý tim mạch chuyển hóa” với sự chủ trì và điều phối của PGS. TS Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; TS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam; PGS. TS. BS. Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh Viện Tim Hà Nội, Chủ tịch hội tim mạch can thiệp Hà Nội; GS. TS. BS. Thái Hồng Quang – Chủ tịch Hội Nội Tiết Việt Nam; cùng các chuyên gia đại diện cho Vụ Bảo hiểm Y tế, Vụ Kế hoạch tài chính, Viện Chiến lược và chính sách y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bệnh viện: Pháp Việt HCM, Nhân dân Gia Định.
Ngày 18/12/2015, Hội Khoa học kinh tế Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề "Chi phí và hiệu quả điều trị bệnh không lây nhiễm". Trong đó, tập trung vào hai nội dung chính: bệnh ung thư và bệnh tiểu đừơng; các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong chăm sóc và điều trị. Hội nghị sẽ là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nghiên cứu viên, cộng tác viên trong nước và quốc tế cung cấp thông tin, trao đổi tài liệu, trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề liên quan đến bệnh không lây nhiễm.