Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ LẦN VIII HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “INFORMATICS VỀ SỨC KHOẺ” LẦN I HƯỚNG TỚI BỆNH VIỆN THÔNG MINH  (30/07/2019)
Để có thể đưa ra các khuyến nghị góp phần định hướng cho việc xây dựng bệnh viện thông minh ở Việt Nam, được sự đề xuất và hỗ trợ của Khoa Quản lý Công nghiệp - Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hội sẽ phối hợp với Khoa Quản Lý Công Nghiệp – Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế “INFORMATICS về sức khoẻ lần I, hướng tới BỆNH VIỆN THÔNG MINH” gọi tắt là HEALTHINFO I”, để các nhà quản lý cũng như các nhà nghiên cứu có cơ hội cùng nhau thảo luận ở cả hai lĩnh vực nghiên cứu và thực hành quản lý bệnh viện trong bối cảnh đó. Hội đã được sự đồng thuận của Sở Y tế TP. HCM, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM, Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TP. HCM
 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ VIỆT NAM

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------

 

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ LẦN VIII

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “INFORMATICS VỀ SỨC KHOẺ” LẦN I

HƯỚNG TỚI BỆNH VIỆN THÔNG MINH

 

8th HEALTH ECONOMICS SCIENCE CONFERENCE

1st INTERNATIONAL HEALTH INFORMATICS CONFERENCE

TOWARDS SMART HOSPITAL

 

HEALTHINFO I 16.10.2019, HO CHI MINH CITY, VIETNAM

 

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam, với “Nhiệm vụ trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, khả năng sáng tạo trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học về kinh tế y tế cũng như kiến nghị với Bộ Y tế và Nhà nước về chiến lược, chính sánh trong phạm vi lĩnh vực kinh tế y tế”, đã và đang phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, các trường đại học trong và ngoài ngành y tế, các cơ sở y tế, các cơ quan quản lý nhà nước về y tế để tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, trên thế giới, số hóa đã tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành y tế, làm cho quá trình chăm sóc sức khỏe ngày càng chất lượng - hiệu quả - hiệu năng. Số hóa đã làm cho hệ thống thông tin y tế trở thành nền tảng để triển khai các nội dung của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như trí tuệ nhân tạo, internet kết nối, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây,làm cho bệnh viện ngày càng thông minh. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã đề ra lộ trình thực hiện bệnh án điện tử và bệnh viện thông minh.

Tuy nhiên, việc xây dựng bệnh viện thông minh đang đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý bệnh viện, từ hệ thống quản lý bệnh viện  đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, bảo mật và an toàn thông tin, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến việc thích ứng với hạ tầng số hóa của người làm công tác quản lý.

Để có thể đưa ra các khuyến nghị góp phần định hướng cho việc xây dựng bệnh viện thông minh ở Việt Nam, được sự đề xuất và hỗ trợ của Khoa Quản lý Công nghiệp - Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hội sẽ phối hợp với Khoa Quản Lý Công Nghiệp – Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế “INFORMATICS về sức khoẻ lần I, hướng tới BỆNH VIỆN THÔNG MINH” gọi tắt là HEALTHINFO I”,  để các nhà quản lý cũng như các nhà nghiên cứu có cơ hội cùng nhau thảo luận ở cả hai lĩnh vực nghiên cứu và thực hành quản lý bệnh viện trong bối cảnh đó.

Hội đã được sự đồng thuận của Sở Y tế TP. HCM, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM, Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TP. HCM.

Ban Tổ chức Hội nghị:

1. Ban Cố vấn:

            - PGS.TS.BS. Phạm Lê Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

            - PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

            - GS.TS.BS. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM

- PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM

- TS. Dương Huy Liệu, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam

            - BS. Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam (Thường trực Ban Cố vấn)

            - PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

            - PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

            - PGS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. HCM

            - PGS.TS.BS. Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. HCM

            - GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. HCM

            - PGS.TS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM

            - GS. Võ Văn Tới, Cố vấn Ban Giám hiệu Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM, Nguyên Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

2. Ban Thường trực:

            - TS. Trương Minh Chương, Nguyên Chủ nhiệm Bộ Môn, Giảng Viên Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý – Khoa Quản lý công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (Trưởng Ban Thường trực)

            - BS. Chuyên Khoa II. Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Đồng Trưởng Ban Thường trực)

            - ThS. Lê Trúc Phương, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Phó Trưởng Thường trực Văn phòng Đại diện TP. HCM – Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam (Phó Trưởng Ban Thường trực)

            - ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. HCM, Thư ký Văn phòng Đại diện TP. HCM – Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam (Thành viên)

            - ThS.BS. Nguyễn Tiến Hưng, Cán bộ giảng Bộ môn Y học Gia đình – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Thành viên)

            - ThS. Đặng Thanh Hùng, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành viên)

            - ThS. BS. Trần Quốc Cường, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Quận Thủ Đức (Thành viên)

            - Ông Nguyễn Thế Dinh, Tổng Giám đốc MediHub (Thành viên)

Thời gian: Hội nghị sẽ tổ chức 01 ngày từ 7g30 đến 17g30 ngày 16/10/2019 ;

Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM (268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM).

Thành phần tham dự Hội nghị: Dự kiến khoảng 400 đại biểu, bao gồm:

-          Lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục của Bộ Y tế: Cục Công Nghệ thông tin, Cục quản lý, khám chữa bệnh, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Vụ Kế hoạch – Tải chính, Vụ Bảo hiểm y tế….

-          Lãnh đạo và chuyên viên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành;

-          Lãnh đạo, chuyên viên các bệnh viện, Trung tâm y tế thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành;

-          Các trường Đại học Y Dược thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành;

-          Các trường Đại học trong và ngoài nước;

-          Các nhà quản lý, các nhà khoa học, các phóng viên cơ quan truyền thông.

-          Đại diện các nhà tài trợ.

Ban Tổ chức tin tưởng Hội nghị sẽ được sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước trình bày, thảo luận các kết quả nghiên cứu và các vấn đề thực tiễn liên quan đến chủ đề trên, để đưa ra khuyến nghị góp phần định hướng cho việc xây dựng bệnh viện thông minh ở Việt Nam.

Để tổ chức Hội nghị thành công, Ban tổ chức rất biết ơn sự tài trợ của các cá nhân, tổ chức, đơn vị vì sức khoẻ người dân.

Ban tổ chức mong được sự tham dự và trình bày Báo cáo khoa học về chủ đề Hội nghị.

Địa chỉ liên hệ:

- TS. Trương Minh Chương. Điện thoại: 0903928127. Email: tmchuong@hcmut.edu.vn

            - BS. Chuyên Khoa II. Võ Đức Chiến. 0903815132/ 0918967779.

   - ThS. Lê Trúc Phương. Điện thoại: 0903717848. Email: phuongkhng@gmail.com

      Xin trân trọng cảm ơn,

                                                         Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019         

                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ

-                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                               BS.CK2 Nguyễn Thế Dũng

 

 

 

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung