Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Giới thiệu một số nghiên cứu quốc tế  (03/03/2010)

1. Dân số tác động ra sao tới chính sách y tế?

Xuất phát điểm của những cuộc tranh luận về tác động của dân số tới chính sách y tế là từ một nghiên cứu về bùng nổ dân số do những nguyên nhân như tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ tử vong và dân nhập cư. Mục đích của bài nghiên cứu này nhằm nhấn mạnh sự cần thiết đối với việc nhận thức đúng về bùng nổ dân số trong hoạch định chính sách và lập kế hoạch y tế. Trước hết, bài nghiên cứu sẽ tập trung vào một số vấn đề quan trọng mà những nhà nhân khẩu học đã tranh luận và cho rằng có liên quan mật thiết tới y tế, đặc biệt là những vấn đề đã từng bị hiểu sai. Tiếp theo là 2 vấn đề nổi bật khác, bao gồm: độ tuổi dân số tại những nước phát triển và tăng trưởng dân số tại những nước đang phát triển.

2. 10 tranh luận về triển vọng xã hội đối với định giá kinh tế trong đổi mới y tế

Đánh giá công nghệ y tế (HTA) đang ngày càng được chú trọng phát triển nhằm hỗ trợ cho những quyết định về bồi hoàn và gây quỹ công nghệ y tế, đặt biệt là thuốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đánh giá kinh tế là một phần quan trọng của HTA, vì kinh tế sẽ tác động chủ yếu tới việc đưa ra chỉ dẫn về phân phối các dịch vụ y tế. Bài báo này đề cập tới 10 vấn đề được tranh luận về triển vọng xã hội đối với định giá, đặc biệt là tất cả những chi phí liên quan, trong nghiên cứu về HTA nhằm mục đích hỗ trợ cho những quyết định về phân phối các dịch vụ y tế.

3. Tầm quan trọng của đánh giá nhân khẩu học và bệnh tật trong thước đo chất lượng cuộc sống từ những vấn đề liên quan tới y tế: 3 cách đánh giá

1.011 bệnh nhân tại 2 thành phố của Italy đã được yêu cầu trả lời 3 câu hỏi nhằm tính toán các tác động của nhân khẩu học và các loại bệnh tật lên chất lượng cuộc sống của họ. Mục đích của nghiên cứu này nhằm so sánh và phân biệt các thước đo HRQL (các vấn đề y tế liên quan tới chất lượng cuộc sống), bao gồm: SF6D, HUI3 và EQ5D. Nghiên cứu sẽ chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa 3 phương pháp và so sánh các kết quả thu được.

4. Sự lựa chọn hệ thống y tế tại Châu Âu: hướng tới cơ cấu hệ thống theo hướng phân tích

Bài báo này đưa ra một cơ cấu có tính hệ thống nhằm phục vụ cho phân tích các khái niệm đang ngày càng phổ biến về lựa chọn những hệ thống y tế tại Châu Âu. Bài báo liệt kê danh sách những lựa chọn tiềm năng: lựa chọn của những nhà cung cấp dịch vụ y tế. Phần đầu sẽ đề cập tới các khái niệm cơ bản về những lựa chọn. Tiếp theo là phần giải thích một cách lý thuyết các khái niệm đi cùng tiêu chuẩn về kỹ thuật, điều hành, phân phối và sự công bằng trong tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như tài chính. Ngoài ra, bài báo cũng sẽ chỉ ra một số lựa chọn khiến cho hệ thống y tế có thể hoạt động kém hiệu quả và tổn hại lớn đến lợi ích thu được.

5. Tiếp cận và lựa chọn – những cạnh tranh trong hệ thống chăm sóc y tế của Đức: phân tích về những đổi mới chính sách y tế kể từ năm 2004

Bài phân tích này đề cập tới những tác động từ việc đổi mới chính sách chăm sóc y tế tại Đức dựa trên 2 luật mới được thực thi từ năm 2004, bao gồm: Luật Hiện đại hóa Bảo hiểm Y tế 2004 và Luật Tăng cường Cạnh tranh Bảo hiểm Y tế 2004. Ngoài ra, bài phân tích cũng sẽ bàn luận về tác động của những chính sách này tới khả năng tiếp cận và chi trả các dịch vụ chăm sóc y tế, cũng như những tác động tới sự lựa chọn của người tiêu dùng về các nhà cung cấp và các nhà bảo hiểm y tế.

 6. HTA tại Đức: rất đặc trưng và tiêu biểu

Năm 2010, Đức sẽ thu hút được sự quan tâm đặc biệt của thế giới đối với hệ thống kinh tế y tế của nước này. IQWIG (Viện nghiên cứu Chất lượng và tác động về Chăm sóc Y tế của Đức) sẽ hoàn toàn chuyển thành cơ quan Đánh giá công nghệ y tế HTA, hướng tới không chỉ nghiên cứu về lợi ích mà cả chi phí thuốc men và các phương thức chăm sóc và chữa bệnh. IQWIG sẽ bắt đầu nghiên cứu chi phí – lợi ích trong năm 2010 để quyết định xây dựng quỹ thuốc dành cho chăm sóc sức khỏe của nước này.

 

 

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung