Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Kết quả bước đầu về hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo vùng đồng bằng Sông Cửu Long  (03/03/2010)
Hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo của dư án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là thành phần A) với mục tiêu ban đầu của dự án được xác định là: Hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện Quyết định 139/2002 QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo và Nghị định số 63/2005 NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo hiểm y tế.
File đính kèm
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung