Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Tài chính y tế Việt Nam giai đoạn 1999 – 2008 và so sánh quốc tế  (03/03/2010)
(Toàn bộ số liệu dùng trong bài phân tích được lấy từ Tài khoản y tế quốc gia Việt Nam (1999 – 2008) và cơ sở dữ liệu của WHO – SIS)

 (Chi tiết xin mở file đính kèm)                  File đính kèm
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung