Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Huy động các nguồn lực của xã hội cho y tế  (03/03/2010)
Huy động các nguồn lực của xã hội là giải pháp quan trọng để tăng nguồn tài chính cho y tế trong tình hình mới, theo quan điểm xã hội hoá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá thực trạng, những mặt tích cực và tiêu cực của việc thực hiện chính sách huy động nguồn lực của xã hội cho y tế. Trên cơ sở đó, khuyến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả và tính công bằng trong việc huy động các nguồn lực tài chính của xã hội cho y tế. Một số vấn đề liên quan đến khái niệm “xã hội hoá” cũng được phân tích để làm cơ sở chung cho việc đánh giá các chính sách liên quan.
 
(Xin mở file đính kèm phía dưới)
File đính kèm
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung