Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người nghèo ở nông thôn Việt Nam và Trung quốc- Định hướng nhà nước hay thị trường?  (03/03/2010)
Nghiên cứu này được Đơn vị Chính sách (Vụ KH-TC, Bộ Y tế) chủ trì thực hiện trong thời gian từ 2004 đến 2006, là một phần trong một loạt nghiên cứu tương tự được thực hiện tại Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ dưới sự điều phối của Trường đại học Liverpool (Anh). Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh quá trình cải cách hệ thống y tế tại hai nước Việt Nam và Trung Quốc, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe người nghèo ở nông thôn.
 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống với việc phân tích các số liệu, thông tin từ các Điều tra mức sống dân cư, Điều tra y tế quốc gia, Tài khoản y tế quốc gia của Việt Nam và Trung Quốc, các tài liệu và nghiên cứu liên quan đến chính sách CSSK người nghèo tại Việt Nam và Trung Quốc. Thông tin cũng được thu thập và phân tích thông qua khảo sát thực địa tại hai nước. Nghiên cứu áp dụng định hướng ALPS trong phân tích.
 
Nghiên cứu đã chỉ ra những khác biệt quan trọng trong cung cấp tài chính cho hệ thống y tế, bao gồm mức độ phân bổ ngân sách nhà nước cho dịch vụ y tế công cộng, mức độ hoàn trả chi phí trong hệ thống công thông qua thu việc phí, mức độ chi tiền túi tại Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam cần tăng chi ngân sách cho y tế công, trong đó chú trọng tăng chi cho cơ sở y tế tuyến dưới, chi cân đối cho phòng bệnh và chữa bệnh, phối hợp nhất quán hơn giữa tuyến huyện và tuyến xã trong phòng bệnh và khám chữa bệnh.
 
Để đối phó với những tác động chưa mong muốn của các chính sách hiện hành, hai nước đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận với dịch vụ y tế bằng cách mở rộng bảo hiểm y tế hoặc các hình thức chi trả trước đối với nhân dân nông thôn. Bài học từ việc áp dụng CMS (Commune Medical Scheme) mới tại Trung Quốc có thể giúp ích cho Việt Nam trong việc mở rộng bảo hiểm y tế ở khu vực nông thôn.
 
Một vấn đề cần chú ý là cho đến thời điểm kết thúc nghiên cứu thì Trung Quốc đã bắt đầu chỉ trích mức độ thương mại hóa của hệ thống y tế và đang rút lại một số chính sách có định hướng thị trường đã ban hành trước đây. Nghiên cứu khuyến cáo Bộ Y tế Việt Nam cần có những bước đi thích hợp trong việc giao quyền tự chủ cho các bệnh viện, rút kinh nghiệm từ các bài học về ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế này ở Trung Quốc.
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung