Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
HỢP TÁC QUỐC TẾ
Hỗ trợ đổi mới tài chính y tế tại Việt Nam   (02/03/2010)
Hội KHKTYT Việt Nam đóng góp vào nỗ lực đổi mới của ngành y tế thông qua (i) tích cực tham gia phân tích chính sách và xây dựng bằng chứng cho các chính sách đổi mới tài chính y tế, (ii) cung cấp các bằng chứng và phân tích chính sách thông qua các kết quả nghiên cứu và (iii) vận động chính sách tới các cấp từ Trung ương đến địa phương. Nghiên cứu đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh là một trong số những nội dung ưu tiên của Hội KHKTYT Việt Nam trong năm 2010 và trong những năm sắp tới.
Đổi mới cơ chế tài chính nói chung, nghiên cứu đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh nói riêng, đang là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của Bộ Y tế. Với sự hỗ trợ tài chính từ Rockefeller Foundation, Hội KHKTYT Việt Nam đang tích cực hỗ trợ Bộ Y tế trong thực hiện thí điểm và mở rộng phương thức chi trả dịch vụ KCB theo trường hợp bệnh (DRG-based provider payment) trong điều kiện hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh Việt Nam.
Các hoạt động cụ thể đang được triển khai bao gồm: (i) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi và xây dựng lộ trình áp dụng dựa trên kết quả thí điểm phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn và bệnh viện huyện Ba Vì – Hà Nội, (ii) Thực hiện phân loại các nhóm bệnh, hoạch toán chi phí, và xây dựng mức phí cho từng nhóm bệnh theo tuyến kỹ thuật và (iii) Xây dựng hướng dẫn triển khai, và phân bổ các hoạt động cho phù hợp với lộ trình (thí điểm và triển khai nhân rộng theo số trường hợp bệnh, số bệnh viện và tại các tuyến kỹ thuật khác nhau).
Nội dung hoạt động hỗ trợ thực hiện thí điểm và mở rộng hệ thống chi trả dịch vụ KCB theo trường hợp bệnh được thực hiện với sự hợp tác của Chương trình Chính sách y tế Quốc tế -IHPP (Thái Lan). Chương trình này được dự kiến thực hiện trong trong thời gian 5 năm, từ 2010 đến 2014. Mục tiêu cho năm đầu tiên là xây dựng một lộ trình cho việc áp dụng phương thức chi trả mới và hoàn thành những nội dung chuẩn bị cần thiết cho việc áp dụng phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh ở phạm vi lớn trong các năm tiếp theo.
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung