Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
HỢP TÁC TRONG NƯỚC
Tình hình hỗ trợ người nghèo, cận nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long  (16/04/2010)
Trong các năm gần đây, được sự hỗ trợ của dự án “Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng s«ng Cửu Long” các tỉnh đồng bằng song Cửu Long đã có nhiều hoạt đéng hỗ trợ những người nghèo, cận nghèo và các đối tương lang thang, khó khăn khi bị bệnh nặng, chi phí cao và hỗ trợ người cận nghèo mua bảo hiểm y tế. Có thể khẳng định sự hỗ trợ đó đã có ý nghĩa rất to lớn, rất thiết thực. Tính riêng 2 năm 2008 và 2009 ở 13 tỉnh đã có hơn 24.000 lượt người được hỗ trợ với số tiền hơn 22.300.000.000đ.

Trong quá tr×nh thực hiện, chính quyền các cấp, các cơ sở y tế công lập đã quán triệt sâu sắc chủ trương chăm sóc sức khỏe nhân dân, không những với đối tượng chính sách người địa phương mà còn c¶ ng­ười địa phương khác không may phải nằm viện.

Tuy nhiên, sự quan tâm của từng địa phương  khác nhau. Có 6 tỉnh số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng là Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long. Trong đó Đồng Tháp, Kiên Giang cao nhất, hơn 9 tỷ và 5 tỷ. Các tỉnh hỗ trợ thấp nhất là Trà Vinh, Tiền Giang hơn 250.000.000đ. Kiên Giang là tỉnh có mức hỗ trợ bình quân cho một lần chữa bệnh cao nhất (5tỷ/1.600 lần) , Trà Vinh có mức thấp nhất (251 triệu/1.700 lượt).

Tỉnh Kiên Giang, ®ến tháng 6/2009 đã giải ngân hết số kinh phí được dự án cấp. Trong khi đó tỉnh Hậu Giang kh«ng chi hÕt, trả lại dự án 40.000 USD…

     Ở từng bệnh viện cũng khác nhau, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh có trang thiết bị đầy đủ, kỹ thuật chuyên môn cao hơn, kinh phí hỗ trợ chủ yếu cho người  nghèo bệnh nặng, điều trị kỹ thụât cao vượt trần thanh toán của bảo hiÓm xã hội. bệnh viện đa khoa huyện, đa khoa khu vực chñ yÕu hç trî điều trÞ các bệnh thông thường.

Các bÖnh viÖn thực hiện ®úng qui trình, đúng đối tượng ®ược dự án, chính quyền đia phương qui ®ịnh hỗ trợ viện phí: Người bệnh hộ khẩu trong tỉnh muốn ®ược hỗ trợ phải có đơn, giấy xác nhận của địa phương, diện lang thang cơ nhỡ có nhận xét của Hội đồng khoa ý kiến của 2 bênh nhân nằm bên  c¹nh, Lãnh đạo bệnh viện quyết định hỗ trợ.

           Khó khăn, một số người bệnh đặc biệt khó khăn, không có ®iÒu kiÖn về ®ịa phương xin giấy xác nhận, ®ã bỏ viện không thanh toán, hoÆc có một số trường hợp khi ®i nằm viện xin sẵn giấy xác nhận gia ®ình khó khăn của ®ịa phương, gây khó khăn cho bệnh viện thực hiện qui trình xét hỗ trợ.

Các tỉnh vận dụng rất khác nhau việc hỗ trợ của dự án phối hợp với hỗ trợ theo Quyết định 139. Các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đã sử dụng khá nhiều tiền lấy từ Qũi 139 để hỗ trợ cho các bệnh nhân bị bệnh nặng, chi phí cao và bệnh nhân lang thang, cơ nhỡ. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Nhưng một số tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang thì  Uỷ ban nhân dân tỉnh không cho sử dụng Qũi 139 để hỗ trợ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giải thích là Qũi 139 đã hết hiệu lực khi ban hành Luật BHYT. Điều này cho thấy cùng một chính sách, nhưng ngay ở cùng một vùng đã có cách hiểu, cách thực hiện rất khác nhau, thậm trí trái ngược nhau.

      Thủ tục xét duyệt trợ cấp cũng vận dụng rất khác nhau, có nơi như Cà Mau, Bạc Liêu chủ yếu là do các khoa xem xét cụ thể trong quá trình điều trị đề đề nghị lãnh đạo bệnh viện quyết định, không cần những thủ tục rườm rà khác, mà nững thủ tục đó mang tính chất hình thức nhiều hơn như phải có xác nhận của UBND địa phương.

VÒ hỗ trợ người cận nghèo mua BHYT

Trong các năm qua, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã rất quan tâm và có nhiều biện pháp hỗ trợ cho người cận nghèo mua Bảo hiểm y tế. Đến nay trong tổng số 973.100 người cận nghèo của vùng đồng bằng sông Cửu Long thì đã có 541.100 người, 100% của  9 tỉnh được hỗ trợ hoàn toàn để mua bảo hiểm y tế ( nhà nước 50%, dự án 30%, Quĩ “ Vòng tay nhân ái” 20%). Bốn tỉnh còn lại Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long có 432.000 người cận nghèo, tỉnh không hỗ trợ phần 20% từ Qũi “Vòng tay nhân ái” nên tỷ lệ người mua cao nhất mới đạt 60%.

Khó khăn và những nguyên nhân làm chậm tiến độ mua bảo hiểm y tế tự nguyện người cận nghèo.

 - Một số địa phương lãnh đạo chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của cuộc vận động mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo trong nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo của địa phương. Do bận công việc chính quyền nên việc chỉ đạo chưa sát sao, biện pháp chưa quyết liệt, phối hợp giữa các ngành ở một số tỉnh chưa chặt chẽ, chưa thật đồng bộ. Các ngành chưa có sự phối hợp họp đánh giá , rút kinh nghiệm từng công việc, chưa có  kinh phí hỗ trợ từ ban quản lý dự án cho các hoạt động của các ngành liên quan.

          - Nhân sự thay đổi cũng là nguyên nhân gây chậm tiến độ dự án, ví dụ tỉnh Cà Mau ban quản lý dự án thay đổi nhiều lần , điều phối viên từ năm 2007 đến nay thay 3 người, kế toán dự án thay 2 người, những người mới làm cần có thời gian tiếp cận và hiểu sâu về dự án. Sự hỗ trợ của các phòng ban khác trong Sở Y tế với Ban quản lý dự án chưa đủ mạnh để lồng ghép các hoạt động nhằm hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền và dự án.  

- Công tác tuyên truyền vận động chưa tập trung , đa dạng, nhiều hình thái trên nhiều kênh thông tin như tỉnh Hậu Giang giao công tác tuyên truyền cho B¶o  hiểm xã hội chưa có sự phối hợp của y tế, báo đài từ tỉnh xuống xã.

- Một số hộ cận nghèo làm ăn xa không đủ tiền mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho các thành viên trong gia đình, khi nghe thông tin có quỹ “Vòng tay nhân ái” chờ đợi vào sự bao cấp của các tổ chức xã hội.

- Nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế chưa thật đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của người có thẻ bảo hiểm.

- Dịch vụ y tế ở một số cơ sở còn nhiều bất cập, nhất là tuyến xã nhiều trạm chưa có bác sĩ, trang thiết bị và cơ sở vật chất còn nghèo. Tuyến bệnh viện huyện và tỉnh thủ tục hành chính còn rườm rà, thuốc  phần lớn là thuốc nội cÊp cho  người có thẻ bảo hiểm y tế.

 Từ những vấn đề trên, một số vấn đề cần quan tâm là,

  - Duy trì quỹ “Vòng tay nhân ái” hỗ trợ phần đóng góp của cá nhân người cận nghèo (20% mệnh giá thẻ để mua bảo hiểm y tế) đặc biệt đối với tỉnh Hậu Giang nên hỗ trợ từ quỹ này từ 2 - 3 năm  theo nguyên tắc giảm dần. Thông qua việc tiếp cận với dịch vụ y tế và các quyền lợi được hưởng về bảo hiểm y tế, nâng dần nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế để khi dự án kết thúc người dân sẵn sàng mua bảo hiểm y tế cho mình.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, có sự chỉ đạo chặt chẽ, có sự phối hợp đồng bộ các ngành các cấp, giữa công tác truyền thông đại chúng và công tác tư vấn trực tiếp giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế, đồng thời tổ chức lễ trao thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho người cận nghèo theo quy mô xã , phường thông qua đó tuyên truyền cho mọi người hiểu sâu hơn  cũng như tính nhân đạo chính sách của Nhà nước  và hỗ trợ của dự án.

- Ổn định nhân lực, đào tạo có hệ thống đối với ban quản lý dự án, tuyển chọn tư vấn kịp thời làm việc có chất lượng.

- Từng bước củng cố trạm y tế phường, xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Cải tiến thủ tục hành chính ở các cơ sở điều trị tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi phải khám, chữa bệnh.

  

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung