Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
HOẠT ĐỘNG CHUNG
Thư ngỏ: thực hiện trao đổi thông tin về những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế y tế  (26/07/2010)

HỘI KHOA HỌC

KINH TẾ Y TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

----------------

                                                                                   

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2010

 

                    Kính gửi: ……………………………………………………………….

 

Chúng tôi xin thông báo với đồng chí: Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam, đã được thành lập ngày 28 tháng 11 năm 2008, theo Quyết định 1182/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Để thực hiện trao đổi thông tin về những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế y tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học kinh tế y tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, Hội đã mở một Website tại địa chỉ http://vhea.org.vn/  

Để tạo diễn đàn của các cán bộ khoa học và cán bộ quản lý về các vấn đề liên quan đến kinh tế y tế, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí cộng tác và giúp đỡ cho website của Hội, bằng cách cung cấp thông tin, viết bài, gửi ý kiến trao đổi, nhận xét về các bài đăng trên website.

Chúng tôi xin giới thiệu một số chủ đề chính mà đồng chí có thể tham gia viết bài và trao đổi thông tin như sau:

  • Các khái niệm, quan niệm về Kinh tế y tế.
  • Các tiêu chí công bằng, hiệu quả của hệ thống y tế dưới góc độ Kinh tế y tế.
  • Các chuyên đề về Tài chính y tế
  • Bảo hiểm y tế
  • Các chuyên đề về hạch toán/tính chi phí
  • Các chuyên đề về chi phí-hiệu quả
  • Tài khoản y tế quốc gia
  • Hiệu quả viện trợ và phương thức viện trợ tài chính.
  • Các chuyên đề khác mà đồng chí quan tâm…

 

Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác, đóng góp của đồng chí để Website ngày càng phong phú và phát triển, góp phần tích cực cho quá trình đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của đồng chí!

 

Bài viết xin gửi về:

Hội Khoa học Kinh tế y tế Việt Nam

412, nhà A, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, HN

Điện thoại:  04.37264670, 0973107459

Email:

hoaichuanmoh@yahoo.com.vn

pthanh36@yahoo.com

vhea@vnn.vn

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

Chủ tịch

 

 

 

 

 

TS. Dương Huy Liệu

 

 

 
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung