Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
HOẠT ĐỘNG CHUNG
Vài nhận xét bước đầu về tác động của dự án hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long tới đồng bào dân tộc thiểu số  (19/04/2010)
Nhiền năm qua, nhất là từ năm 2000 tới nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, ngành y tế từ trung ương đến các địa phương đã có nhiều cố gắng chăm lo cải thiện tình trạng sức khỏe nhân dân nói chung và sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đặc biệt, từ khi triển khai dự án Hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản, công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số bước đầu được cải thiện.

 

 

  Đặc điểm dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL

          Dân tộc thiểu số (DTTS) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chủ yếu là đồng bào Khmer (10,2%), người Hoa (1,02%) và người Chăm (0,73%), sinh sống tập trung ở 9 tỉnh, đó là Sóc Trăng, (28,2%), Trà Vinh 31,2%), Bạc Liêu (20,65%), Kiên Giang (15,14%), An Giang 5,85%), Cà Mau (1,87%), Cần Thơ (3,32%), Vĩnh Long 2,25%) và Hậu Giang (3,55%). Nhìn chung tình hình kinh tế và đời sống của người Khmer và người Chăm còn gặp nhiều khó khăn.

          Nhiền năm qua, nhất là từ năm 2000 tới nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, ngành y tế từ trung ương đến các địa phương đã có nhiều cố gắng chăm lo cải thiện tình trạng sức khỏe nhân dân nói chung và sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đặc biệt, từ khi triển khai dự án Hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản, công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số bước đầu được cải thiện.

 

 Tác động của dự án với đồng bào dân tộc thiểu số

 

a) Công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế đã được triển khai đồng loạt và sâu rộng ở 13 tỉnh.

-   Dự án đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia BHYT và nâng cao nhận thức cho họ để tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe từ đầu năm 2008 tới nay ở tất cả các tỉnh.

-   Nhiều hình thức truyền thông được áp dụng, như: hội nghị, hội thảo tại các thôn ấp, phát tờ rơi về “quyền lợi và nghĩa vụ của người có BHYT” cho dân.

-   Hướng dẫn nhân dân tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách chủ động để tăng cường công tác phòng bệnh tại tuyến y tế cơ sở.

 

 b) Hỗ trợ viện phí.

          Số liệu thống kê của các Ban quản lý dự án các tỉnh về việc Dự án hỗ trợ một phần viện phí cho người nghèo, người cận nghèo khi nằm điều trị ở các cơ sở y tế công lập đến hết tháng 9 năm 2009 (tiểu thành phần A2) cho thấy:

-   Toàn vùng đã có 17.970 người bệnh được hỗ trợ, trong đó người DTTS là 8.544 người, chiếm 48,10%.          (Tỷ lệ người dân tộc thiểu số toàn vùng chỉ chiếm 6,5%).

-   Bình quân mỗi đợt điều trị, người bệnh được hỗ trợ trên 1 triệu đồng từ dự án.

 

 c) Người dân tộc thiểu số được mua/cấp BHYT (Tiểu thành phầnA3):

-   Đến hết năm 2009, có 9 tỉnh đạt 100% người cận nghèo, trong đó có người cận nghèo là dân tộc thiểu số được mua hoặc cấp BHYT gồm: Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An và Tiền Giang.

-   Vĩnh Long đã cấp thẻ BHYT cho 100% hộ gia đình cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, trong số đó chủ yếu là DTTS.

-   Đến hết năm 2009, toàn vùng đã có 99,23% người DTTS được mua hoặc cấp BHYT.

 

 d) Người dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng.

-   Tỷ lệ người có BHYT khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập đạt trên 80%.

-   Tỷ lệ người DTTS có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh chiếm trên 20% tổng số người KCB nói trên.

    

Một buổi truyền thông tới đồng bào Kmer tại xã Minh Đức, Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

 

 

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung