Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  (29/08/2014)
Từng bước khắc phục những bất cập về chất lượng dịch vụ y tế, cung cấp dịch vụ y tế cho những đối tượng chưa được hưởng thụ đầy đủ tính công bằng trong sử dụng dịch vụ y tế, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, cận nghèo, trẻ em, người già, người dân tộc ở vùng núi xa xôi. Khắc phục những khó khăn của người bệnh khi đi khám chữa bệnh về thời gian chờ đợi, về sự sẵn sang của các cơ sở khám chữa bệnh, về tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên và tình trạng dưới tải của bệnh viện tuyến dưới

  Tính phù hợp của dự án

              Dự án đã lựa chọn 6 tỉnh Bắc Trung bộ là một vùng kinh tế -  xã hội tương đối khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước; Là các tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, Thanh hoá là tỉnh có diện tích hơn 11.000km2, dân số hơn 3,4 triệu người, các đơn vị hành chính có 27 huyện, thị xã, thành phố và 636 xã, phường. Nghệ An là tỉnh có diện tịch trên 1.056 km2, dân số trên 2,9 triệu người, các đơn vị hành chính có 20 huyện, thị xã, thành phố và 1.831 xã phường. Toàn khu vực Bắc Trung bộ dấn số trên 10 triệu người, đơn vị hành chính có 85 huyện, thị xã, thành phố. Ở mỗi tỉnh đều có miền biển, miền núi cao, nhiều huyện rất xa trung tâm, đường đi lại rất khó khăn như huyện Lang Chánh cách thành phố Thanh Hoá gần 200km, huyện Quỳ Hợp cách thành phố Vinh cũng gần 200km. Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ lựa chọn các tỉnh như vậy là sự phù hợp, cần thiết, liên quan đến vấn đề bảo đảm an sinh xã hội . Mặt khác, ở 6 tỉnh này năng lực của hệ thống y tế tương đối cao kể cả các tuyến tỉnh, huyện và xã. Hệ thống y tế, đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện thực hiện một dự án có qui mô tương đối lớn, có thời gian tương đối dài, có đủ khả năng thực hiện thành công dự án.

          Dự án đã dựa trên cơ sở có sự khảo sát rất kỹ ở tất cả các tỉnh sẽ thực hiện dự án. Cac đoàn khảo sát đã có thời gian tương đối dài đến đánh giá tình hình các địa phương, thực trạng, năng lực hệ thống y tế, xác định rõ những nhu cầu của địa phương về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Vì vậy, dự án đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của vùng. Đây là vấn đề cơ bản tạo ra sự đồng thuận của chính quyền địa phương, của hệ thống y tế 6 tỉnh, tạo ra sự quyết tâm, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ y tế tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện những nhiệm vụ của dự án.

          Nội dung của dự án tập trung vào vấn đề trọng tâm, cơ bản mà ngành y tế đang đặt ra là từng bước khắc phục những bất cập về chất lượng dịch vụ y tế, cung cấp dịch vụ y tế cho những đối tượng chưa được hưởng thụ đầy đủ tính công bằng trong sử dụng dịch vụ y tế, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, cận nghèo, trẻ em, người già, người dân tộc ở vùng núi xa xôi. Khắc phục những khó khăn của người bệnh khi đi khám chữa bệnh về thời gian chờ đợi, về sự sẵn sang của các cơ sở khám chữa bệnh, về tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên và tình trạng dưới tải của bệnh viện tuyến dưới. Đây là vấn dề chung của toàn quốc và cũng là vấn đề bức xúc ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

          Nội dung của dự án đề cập đến vấn đề hỗ trợ công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, trong đó có cán bộ giảng dậy ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y tế của 6 tỉnh, cán bộ quản lý các bệnh viện huyện, trung tâm y tế tuyến huyện, cán bộ chuyên môn, đào tạo cán bộ sau đại học, đào tạo bác sĩ liên thông, các lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn trong nhiều lĩnh vực là nhu cầu thiết thực, cấp bách của hệ thống y tế 6 tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ y tế của các trường y tế trong cả nước là nhiệm vụ vô cùng bức thiết hiện nay, đào tạo nâng cao chất lượng giảng dậy của giảng viên là khâu quan trọng nhất, quyết định nhất  đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh viên, học sinh của các trường y trong cả nước nói chung và các trường y của 6 tỉnh Bắc Trung bộ nói riêng..

          Nội dung dự án tập trung vào vấn đề hỗ trợ người cận nghèo mua bảo hiểm y tế. Đây là một chính sách rất quan trọng của nhà nước nhằm giúp cho người cận nghèo có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế trong điều kiện được hỗ trợ về tài chính, như vậy làm cho người cận nghèo tránh được rủi ro khi bị bệnh, nhất là bệnh nặng, chi phí cao. Như vậy dự án đã tổ chức thực hiện chính sách  của nhà nước, một chính sách rất quan trọng nhưng trên phạm vi cả nước chính sách này chưa được thực hiện tốt, tỷ lệ người cận nghèo trên cả nước mới có 31% số người mua bảo hiểm y tế. Như vậy nhiệm vụ của dự án vừa phù hợp với nhiệm vụ chung của cả nước vừa phù hợp với thực tiễn của 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

          Một nội dung quan trọng khác của dự án là hỗ trợ trang thiết bị cho trường  đại học, cao đẳng, trung học y tế, cho các bệnh viện huyện, cho các trung tâm y tế huyện là đáp ứng lòng mong mỏi của các cấp chính quyền, của các cơ sở y tế nhất là trong bối cảnh ngân sách của nhà nước rất thiếu để đàu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tuyến. Việc 30 trung tâm y tế được dự án hỗ trợ mỗi trung tâm hơn 4 tỷ để xây dựng trụ sở, nhiệm vụ này đã được hoàn thành trong thời gian rất ngắn, đã huy động được nguồn vốn đối ứng rất lơn của các địa phương như Thanh Hoá, nguồn này tới 65%. Điều này chứng tỏ chính quyền các địa phương đã  rất coi trọng tiếp nhận sự hỗ trợ này. Việc hỗ trợ để mua ô tô phục vụ hoạt động của 8 Ban quản lý dự án, 25 ô tô cho hệ thống phòng dịch, 32 ô tô cứu thương là khoản hỗ trợ lớn có tác dụng rất thiết thực, có hiệu quả rất cao trong hoạt động của các Ban Quản lý dự án và cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng chống dịch, vận chuyển cấp cứu bệnh nhân.

          Tính hiệu quả

  Qua một nửa nhiệm kỳ thực hiện, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực

          Dự án đã triển khai một cách có bài bản, chặt chẽ, có kế hoạch chi tiết, công tác vận động người cận nghèo mua bảo hiểm y tế đã có sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, đã có sự phối hợp linh hoạt giữa các ngành y tế, bảo hiểm xã hội, lao động-thương binh, tài chính và các đoàn thể nhân dân, đã thực hiện nhiều kênh truyền thông sinh động, nội dung truyền thông phong phú. Các tỉnh đều có quyết tâm cao nên đã vận động được một số lượng người cận nghèo rất lớn mua bảo hiểm y tế. So với mục tiêu cuối kỳ thì ngay trong năm 2011 đã vượt chỉ tiêu 47%/40%, năm 2012 tiếp tục gia tăng tỷ lệ này, đạt trên 61%. Đây là kết quả vượt ra ngoài mong đợi, một thành công lớn của dự án. Với số lượng người cận nghèo mua bảo hiểm y tế lên trên 61% đã dẫn đến người cận nghèo tiếp cận với dịch vụ y tế ngày càng tăng, người cận nghèo đã được hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng hơn

 

          Công tác hỗ trợ 30 trung tâm y tế huyện xây dựng trụ sở làm việc đã được thực hiện rất nhanh. Các tỉnh đều có quyết tâm rất cao, khắc phục nhiều khó khăn trong cơ chế cấp sổ đỏ và nhiều khó khăn khác, chỉ trong vòng 2 năm cả 30 công trình của 30 trung tâm y tế huyện đều hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đó là một thời gian rất ngắn mà thông nth]ơngf nhiệm vụ xây dựng các công trình cơ bản này thường diễn ra rất chậm, thời gian rất kéo dài. Nhưng ở dự án này đã không vấp phải tình trạng đó. Chẳng những vậy, trong nhiệm vụ xây dựng trụ sở của 30 trung tâm y tế huyện, mặc dù kinh phí hỗ trợ của dự án cho mỗi trung tâm là 4,2 tỷ đồng, nhung khi có số vốn này, các tỉnh đã huy động một nguồn vốn đối ứng rất lớn, Thanh Hóa huy động vốn đối ứng đạt 68%. Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang đã mang lại những thuận lợi rất lớn cho các trung tâm y tế huyện tronng việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời còn là nguồn động viên tinh thần cho cán bộ.

 

          Việc mua được 8 ô tô phục vụ cho hoạt động văn phòng của các Ban quản lý tuyến trung ương và tuyến tỉnh, 25 ô tô phục vụ cho nhiệm vụ y tế dự phòng, 32 xe cứu thương đã đáp ứng cho nhu cầu rất cần thiết cho hoạt động cuả các Ban quản lý dự án, cho công tác phòng chống dịch, cho công tác vận chuyển và cấp cứu bệnh nhân.

          Nhiệm vụ nâng cao năng lực của cán bộ giảng dậy, cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ chuyên môn đã đạt được kết quả rất tốt. Dự án đã hỗ trợ các trường đại học y Vinh, các trường cao đẳng và trung cấp y các tỉnh về trang thiết bị, về đào tạo cán bộ đã góp phần nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên, có tác dụng nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, học sinh.

          Công tác đào tạo cán bộ sau đại học mới nửa giai đoạn đã đạt 80% và chắc chắn đến cuối kỳ sẽ vượt chỉ tiêu, đào tạo bác sĩ hệ liên thông đã đạt 118%. Các lớp đào tạo ngăn hạn cũng được triển khai rất tích cực. Hiệu quả của công tác đào tạo là từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy ở các trường và công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh ở các tuyến y tế cơ sở. Đây có thể là thành công bước đầu nhưng rất có ý nghĩa của dự án.

           Tính bền vững

          Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, tương đối hiện đại, đã đưa vào sử dụng tạo điều kiện rất tốt cho các trung tâm y tế huyện có nơi làm việc, có nơi thực nhiện những nhiệm vụ chuyên môn không những thể hiện tính hiệu quả của dự án mà đây là nhũng công trình được xây dựng theo qui hoạch, tương đối kiên cố, vững chắc lâu dài nên đó là những công trình bền vững, hoàn toàn có thể sử dụng trong nhiều chục năm sau này. Việc hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở y tế, trang bị các loại ô tô cho công tác quản lý, chuyên môn là những đầu tư có tính cơ bản phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt và cho lâu dài, thể hiện tính bền vững

 

          Công tác đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt, những kiến thức đó được vận dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh, trong công tác y học dự phòng, bảo đảm tăng cường độ bao phủ bác sĩ công tác ở tuyến xã. Năng lực, trình độ đó không mất đi mà theo thời gian trong hoạt động thực tiễn càng được phát huy, phát triển lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở các tỉnh thực hiện dự án.

 

          Công tác vận động, tuyên truyền ngươi cận nghèo mua bảo hiểm y tế đã làm cho người cận nghèo ngày càng hiểu rõ hơn sự quan tâm của nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cho nhũng đối tượng chính sách, hiểu rõ hơn tính thiết thực của bảo hiểm y tế, hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm của người có thẻ. Điều đó đã làm cho một bộ phận lớn người cận nghèo đã mua bảo hiểm y tế. Điều này thể hiện ở kết quả số người cận nghèo mua bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Cách tiếp cận của Ban Quản lý dự án trung ương là giảm dần sự hỗ trợ của dự án, năm 2011 mua theo cá nhân hỗ trợ 30%, mua theo gia đình hỗ trợ 40%,năm 2012 tỷ lệ này là 10 và 20, năm 2013 là 5 và 10, điều này sẽ làm cho những người cận nghèo ngày càng có tính tự chủ cao hơn, để khi không còn sự hỗ trợ của dự án họ vẫn mua bảo hiểm y tế.

           Những kinh nghiệm

   - Thiết kế dự án phải dựa trên sự khảo sát các địa phương thực hiện dự án, đánh giá đúng thực trạng, nhu cầu của từng địa phương, năng lực tổ chức quản lý, tổ chức thực hiện của địa phương để đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các kế hoạch phù hợp. Thực tiễn dự án này đã làm được vì thế thiết kế của dự án có tính khoa học cao và phù hợp với nhu cầu, khả năng của các đơn vị thực hiện dự án

- Tạo ra được sự đồng thuận giũa các Ban quản lý dự án  các cấp, Ban quản lý dự án với  lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương vào cuộc. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành y tế, Lao động -Thương binh - Xã hội và BHXH tạo ra sức mạnh tổng hợp trong thực hiện cac hoạt động của dự án. Thực tế đã chứng minh điều này, sự đồng thuận của địa phương đã tạo điều kiện rất thuận lợi về đất đai, về huy động vốn đối ứng cho việc xây dựng cơ sở vật chất cho 30 trung tâm y tế

 

- Xây dựng được các bộ công cụ, tài liệu quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện dự án, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát. Đây thực sự là những yếu tố có ý nghĩa đến những kết quả của dự án đã đạt được tính đến giữa kỳ

 

- Thực hiện tôt việc quản lý chặt chẽ của Ban quản lý dự án trung ương với việc phân cấp quản lý cho Ban quản lý dự án các địa phương, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo. Một mặt tuân thủ thực hiện đúng các kế hoạch đã  đề ra, mặt khác cần chủ động đề xuất những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

 

               

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung