Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI LẦN THƯ II, HỘI KHOC KINH TẾ Y TẾ VIỆT NAM  (24/02/2014)
Đại hội lần thư 21, Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 5 năm 2009 - 2014 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đồng thời bàu ra ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Ban kiểm tra. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

        HỘI KHOA HỌC

KINH TẾ Y T VIỆTNAM

 
 
 

Số:        /BB-HKHKTYT

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 7  tháng 1 năm 2014    

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam lần thứ 2

 
 
 

 


          Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2014 tại Khách Sạn Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế y tế Việt nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ hai, nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động trong 5 năm 2009 – 2014 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2019, đồng thời bầu Ban chấp hành và Ban Thường Vụ Hội khoa học Kinh tế y tế Việt Nam.

 

I. Thành phần tham dự: 

- Đoàn Chủ tịch:

1.     TS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

2.     GS. TS. Phạm Huy Dũng – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế y tế VN

3.     TS. Lưu Hoài Chuẩn – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHKTYTVN

- Thư ký:

1.     Ths. Vũ Văn Chính – Thành viên Ban chấp hành HKHKTYTVN

2.     Ths. Đặng Bội Hương – Chánh Văn phòng HKHKTYTVN

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí nguyên Lãnh đạo và Lãnh đạo Bộ Y tế:

1.     TS. Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương – Chủ tịch danh dự Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

          2.  GS. TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế.

          3.  PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế

          4. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh

          5. GS. TS. Nguyễn Công Khẩn – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

          6. TS. Trương Quốc Cường – Cục trưởng Cục Quản lý Dược

          7. Ths. Trần Thị Giáng Hương – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

          - Đại biểu:

           Các đồng chí trong Ban Thường vụ và 82 đại biểu là thành viên Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam tới dự

II. Nội dung:

            TS. Lưu Hoài Chuẩn – Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký lên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

          TS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam, thay mặt Ban thường Vụ báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong 5 năm qua và trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ II (2014 – 2019)(Kèm theo báo cáo)

          Phần thảo luận:

          TS. Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam phát biểu, đồng chí đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong 5 năm qua, Hội đã có những đóng góp tích cực vào các chính sách của Ngành y tế, đặc biệt đã hoạch định các chính sách về đổi mới cơ chế tài chính trong ngành y tế, các chính sách về bảo hiểm y tế. Hội cũng đã tổ chức được 3 lần Hội Nghị khoa học về kinh tế y tế và 6 lần tọa đàm về các chính sách tài chính y tế; đã cử được một số đoàn tham quan và học tập, trao đổi kinh nghiệm về kinh tế y tế thế giới; Về phương hướng trong những năm tiếp theo cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tích cực đóng góp cho ngành y tế về các chính sách đổi mới về tài chính y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế hộ gia đình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

          GS.TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu: thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế Cám ơn Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành, đặc biệt biệt là chính sách đổi mới cơ chế tài chính, các hoạt động về nghiên cứu khoa học đã giúp ích cho ngành xây dựng các chủ trương chính sách phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Một số nghiên cứu đánh giá về phát triển nguồn nhân lực khám chữa bệnh, đã cho thấy thực trạng nguồn nhân lực hiện nay và đề xuất các giải pháp cho những năm tiếp theo. Ngoài ra Hội cũng đã tư vấn cho ngành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đồng thời tư vấn cho một số tỉnh về xây dựng quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Về định hướng cho những năm tiếp theo, nhất trí với bản báo cáo của đồng chí chủ tịch đã trình bày.

          Đã có 12 đại bieeurphats biểu thảo luận đồng quan điểm và nhất trí cao báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ và ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Bộ Y tế và đồng chí Trưởng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương;

 

          III. Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó tổng Thư ký, Ban kiểm tra Hội:

          Kết quả đại hội đã bầu: 33 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội khoa học kinh tế y tế nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm:

Chủ tịch danh dự: TS. Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng ban BVSK cán bộ Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Ủy viên Ban thường vụ:

1.     TS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch

2.     TS. Lưu Hoài Chuẩn – Phó Chủ tịch thường trực

3.     TS. Nguyễn Thị Kim Chúc – Phó Chủ tịch

4.     BS. Nguyễn Thế Dũng – Phó Chủ tịch

5.     TS. Hoàng Thị Hiệp – Phó Chủ tịch

6.     PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ

7.     GS.TS. Phạm Huy Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ

8.     PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Ủy viên Ban Thường vụ

9.     TS. Đặng Việt Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ

10. TS. Nguyễn Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ

11. TS. Trần Văn Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ

Ủy viên Ban chp hành:

12.  Nguyễn Quỳnh Anh – Trường Đại học y tế Công cộng

13.  Vũ Văn Chính – Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

14. Trương Quốc Cường – Cục quản lý Dược

15. Trương Việt Dũng – Đại học Quốc gia Hà Nội

16.  Nguyễn Văn Đoàn – Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

17.  Đinh Công Hà – Sở Y tế Hà Nội

18.  Đỗ Xuân Hồng –Sở Y tế Hưng Yên

19.  Đặng Bội Hương – Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

20. Đào Thị Ngọc Lan – Sở Y tế Yên Bái

21.  Nguyễn Hoàng Long – Vụ Kế hoạch – Tài chính

22.  Nguyễn Nam Liên – Vụ Kế hoạch – Tài chính

23.  Dương Huy Lương – Cục quản lý khám chữa bệnh

24.  Hoàng Văn Minh – Đại học y Hà Nội

25.  Trần Thị Mai Oanh  - Viện Chiến lược và Chính sách y tế

26.  Nguyễn Khánh Phương  - Viện Chiến lược và Chính sách y tế

27.  Lê Trúc Phương – Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

28.  Lê Thị Thanh – Văn phòng Chính phủ

29.  Hà Văn Thúy  - Bộ Y tế

30.  Nguyễn Minh Tuấn  - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

31.  Bùi Minh Trạng – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

32.  Nguyễn Thị Bạch Yến  - Trường Đại học Y Hà Nội

33.  Nguyễn Văn Lộc – Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

 

Ban Thư ký:

1.TS. Lưu Hoài Chuẩn – Tổng Thư ký

2. Ths. Vũ Văn Chính – Phó Tổng Thư ký

Ban kiểm tra:

1.     Đỗ Xuân Hồng  - Trưởng ban

2.     Nguyễn Văn Đoàn

3.     Đinh Công Hà

4.     Dương Huy Lương

Đại Hội lần thứ hai, Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam đã thành công tốt đẹp; Thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Chủ tịch Hội Khoa học kinh tê y tế VN phát biểu cảm ơn các quý vị đại biểu, toàn thể hội nghị và tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc hồi 11g30 phút cùng ngày.

 

  THƯ KÝ                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vũ Văn Chính                                                    Dương Huy Liệu

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung