Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Đại hội lần thứ II Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam  (10/06/2013)
Theo nhiệm kỳ 5 năm, đến tháng 11 năm 2013, Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Hội Khoa học kinh tế y tế lần thứ hai.
 THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ VIỆT NAM

 

Đại hội lần thứ nhất, Đại hội thành lập Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam đã được  tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2008 theo Quyết định cho phép thành lập của Bộ Nội vụ số 1182/QĐ-BNV ngày 8 tháng 9 năm 2008.

 

          Từ ngày thành lập đến nay, được sự giúp đỡ của Bộ Y tế, của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế và của các tổ chức Quốc tế, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn... bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Ngànhnhư xây dựng Qui hoạch phát triển hệ thông y tế Việt Nam đến năm 2020và định hướng đến năm 2030, Qui hoạch phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2011 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 của các tỉnh Ninh Thuận, Kon Tum, Đắc Nông, An Giang.

 

Tổ chức hai cuộc Hội thảo toàn quốc với những chủ đề quan trọng, thiết thực về “Tài chính y tế” năm 2010, “Tài chính y tế hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” năm 2012.

 

Phối hợp với các Vụ, Cục  nghiên cứu nhiều đề tài thiết thực như “Thực hiện chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh”, nhiều đề tài nghiên cứu về hệ thống y tế cơ sở như : Vai trò của bác sĩ tuyến xã; Chức năng, nhiệm vụ của y tế tuyến xã, phường khu vực đô thị; Định mức và nhu cầu chi thường xuyên của các trạm y tế khu vực nông thôn; Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của y tế tuyến xã và nhân viên y tế thôn bản...

 

          Tổ chức bộ máy của Hội luôn được củng cố, tăng cường hoạt động có nền nếp chặt chẽ  theo đúng Điều lệ của Hội và có hiệu quả ngày càng cao.

 

          Theo nhiệm kỳ 5 năm, đến tháng 11 năm 2013, Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Hội Khoa học kinh tế y tế lần thứ hai.

 Mục đích:

1-    Tổng kết hoạt động của Hội trong 5 năm qua

2-    Xây dựng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2014-2019.

3-    Bầu các cơ quan lãnh đạo mới của Hội.

 

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam xin thông báo tới các tổ chức thành viên của Hội, tới các hội viên để chuẩn bị và tham gia Đại hội. Hội cũng xin thông báo với các tổ chức và cá nhân quan tâm đến hoạt động của Hội, đăng ký gia nhập Hội và tham dự Đại hội lần thức hai.

 

Nhân dịp này Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam xin chân thành cảm ơn Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức phi chính phủ của Bộ Nội vụ; Bộ Y tế, các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế, các đơn vị và cá nhân khác đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Hội trong quá trình hoạt động. Cảm ơn các tổ chức Quốc tế đã hỗ trợ, hợp tác với Hội thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả.

 

                             Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

                                   TM BAN THƯỜNG VỤ

                                  Chủ tịch Dương Huy Liệu

 
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung