Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Quyết định 14 QĐ - TTg nhìn từ góc độ chuyên gia tư vấn  (27/04/2012)
Với mối quan tâm sâu sắc tới các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội phát triển của chúng ta, Quyết định 14 TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Sở Y tế các địa phương cần phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành sớm có đề án trình UBND tỉnh để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực thi nghiêm túc chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trên địa bàn tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH 14 QĐ-TTg

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Bs. Nguyễn Đình Thường.

Phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo là ba trụ cột bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Từ nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn coi Chiến lược Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân lấy mục tiêu công bằng và hiệu quả trong chăm sóc y tế là một trong những mục tiêu của xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả của các chính sách an sinh xã hội đã góp phần đưa đất nước ta có tốc độ tăng trưởng khá trong hơn hai mươi năm Đổi mới.

Các công cụ thực hiện Chiến lược bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân phải kể đến: Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo được ban hành theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 139), theo đó Quỹ khám chũa bệnh cho người nghèo (gọi tắt là Quỹ 139) được thành lập ở 64 tỉnh thành  trên cả nước. Người nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc được khám chữa bệnh miễn phí ở các cơ sở y tế công lập. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, kể từ năm 2002 đến nay, mỗi năm có từ 12-14 triệu người nghèo được hưởng chính sách này và có hàng chục triệu lượt người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế thích hợp ở cả 4 tuyến y tế (xã, huyện, tỉnh và trung ương). Quyết định 139 đã phát huy tác dụng mạnh mẽ góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19% năm 2001 xuống còn 13% năm 2005 (chuẩn nghèo giai đoạn này: thu nhập bình quân đầu người là 80.000đ, 100.000đ và 120.000đ/tháng tương ứng với 3 khu vực: miền núi, đồng bằng và thành thị).

Ngày 16/5/2005, Chính phủ có Nghị định 63/2005/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo hiểm y tế (gọi tắt là Nghị định 63 CP). Theo đó toàn bộ các thành viên thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước được cấp thẻ BHYT (chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010: thu nhập bình quân đầu người là 200 000đ và 260 000đ/tháng tương ứng với 2 khu vực: nông thôn và thành thị). Nghị định 63 CP đã tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, nâng cao chất lượng các dịch vụ ỏ tất cả các tuyến y tế.

Không dừng lại ở các hộ nghèo và qui định mức thu nhập “cứng” của hộ nghèo, ngày 18/3/2008 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 289/2008/QĐ-TTg về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Quyết định 289 TTg đã quy định hộ cận nghèo là hộ có mức thu nhập bằng 130% mức thu nhập của hộ nghèo; những người thuộc hộ cận nghèo tham gia mua BHYT được Nhà nước hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ. Sau hai năm thực hiện Quyết định 189 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã có hơn 10% người cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Để hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, ngày 14/12/2008, Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12. Đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật BHYT và Nghị định 62 CP đã khẳng định tính ưu việt của chế độ ta. Luật đã qui định mệnh giá BHYT bằng 3-6% mức lương cơ bản tối thiểu chung; thu nhập của hộ cận nghèo bằng 130% mức thu nhập của hộ nghèo; Nhà nước cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo và hỗ trợ 50% mệnh giá BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT. Gần đây, ngày 30/01/2012, Chính phủ đã đồng ý tăng mức hỗ trợ mệnh giá BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo lên 70% từ năm 2012. Chuẩn nghèo mới của Nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 được nâng lên mức thu nhập bình quân là 400 000đ và 500 000đ/người tháng, tương ứng với 2 khu vực nông thôn và thành thị. Mệnh giá BHYT từ 2008 đến nay đã tăng 5-7 lần (80 000đ/thẻ năm 2008 lên 448 200 đ năm 2011 và 567 000đ từ  tháng 5 năm 2012).

Như vậy nhiều năm qua trên thực tế, người nghèo, người có thu nhập thấp (người cận nghèo) đã được Nhà nước quan tâm chu đáo bằng các chính sách an sinh xã hội rất thiết thực, góp phần làm lên thành công to lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nước ta.

Với một loạt chính sách mới về BHYT và hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người có thu nhập thấp ra đời thì ngay từ cuối năm 2008 Quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo “gần như” không còn hiệu lực. Điển hình là 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 3 tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp và Cà Mau; 5 tỉnh Tây nguyên chỉ có tỉnh Kon Tum là còn tồn tại Quỹ 139. Thực tế này đã tác động mạnh mẽ đến một số đối tượng cụ thể như: đồng bào dân tộc thiểu số không có thói quen khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, những người lang thang cơ nhỡ, người di dân tự do, người mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị dài ngày, tốn kém, người không may gặp các thảm họa … mà họ không hoặc chưa có thẻ BHYT. Theo số liệu thống kế của các bệnh viện (từ tuyến huyện trở lên) ở Đồng bằng sông Cửu Long thì hàng năm có tới 5% số bệnh nhân trốn viện, bỏ điều trị giữa chừng vì lý do không có BHYT và không có tiền nộp viện phí. Điều này có tác động rất xấu tới kết quả điều trị của bệnh nhân.

Để khắc phục thực trạng trên, ngày 01/03/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 14/2012/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 14 TTg) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo. Theo đó: Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là Quỹ của Nhà nước, có sự đóng góp của xã hội và phải được khôi phục lại ở tất cả các địa phương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tại địa phương theo qui định của Quyết định 14 TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Chính phủ; đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã theo quyết định 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; người thuộc diện trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước; người mắc các bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao, không đủ khả năng chi trả viện phí được hỗ trợ từ Quỹ theo Điều 4 của Quyết định này.

Với mối quan tâm sâu sắc tới các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội phát triển của chúng ta, Quyết định 14 TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Sở Y tế các địa phương cần phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành sớm có đề án trình UBND tỉnh để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực thi nghiêm túc chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trên địa bàn tỉnh.   
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung