Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kết quả bước đầu về hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ  (03/02/2012)
Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ (BTB) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) được triển khai ở 6 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên – Huế. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 9 năm 2010 đến năm 2016.
Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ (BTB) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) được triển khai ở 6 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên – Huế. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 9 năm 2010 đến năm 2016.
Mục tiêu tổng quát của Dự án là Hỗ trợ hệ thống y tế 6 tỉnh Bắc Trung bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh  và y tế dự phòng, đặc biệt là ở tuyến huyện, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân có khó khăn về kinh tế,  góp phần nâng cao sức khoẻ của nhân dân trong vùng.
Dự án có 4 thành phần cơ bản. Thành phần A: Hỗ trợ người cận nghèo (NCN) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Thành phần B: Hỗ trợ tăng cường dịch vụ y tế tuyến huyện. Thành phần C: Nâng cao năng lực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thành phần D: Nâng cao năng lực quản lý Dự án, thuế, phí ...
Mục tiêu thành phần A: Hỗ trợ trực tiếp mệnh giá BHYT cho người cận nghèo, qua đó tăng khả năng tham gia bảohiểm y tế. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2013 đạt 20% và năm 2016 đạt 40% NCN mua BHYT.
Dự án có cơ chế khuyến khích NCN tham gia BHYT theo hộ gia đình (HGĐ), nếu HGĐ có 100% thành viên mua BHYT thì ngoài ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% (theo Luật Bảo hiểm y tế) còn được Dự án hỗ trợ 40% mệnh giá thẻ. Nếu NCN mua BHYT theo cá nhân thì được hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ. Như vậy NCN chỉ phải đóng 10% hoặc 30% mệnh giá thẻ là đã có thẻ BHYT giá trị sử dụng trong một năm.
Theo thiết kế, Dự án có một năm 2011 là năm chuẩn bị triển khai các hoạt động của thành phần A.
Tuy nhiên ngay trong năm 2011, đã có trên 453 ngàn NCN, chiếm 44% NCN có nhu cầu ở các tỉnh BTB được mua BHYT. Trong đó NCN mua theo HGĐ chiếm trên 82%. Số tiền hỗ trợ từ Dự án cho NCN mua BHYT lên tới trên 3,6 triệu đô la. Một số tỉnh đạt tỷ lệ rất cao như Thừa thiên-Huế 90%, Quảng Trị 70%, Nghệ An 45%, Hà Tĩnh 44%. Kết quả này đã được các Đoàn giám sát của WB và Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao.
Chúng tôi muốn nêu một số yếu tố cơ bản dẫn tới kết quả bước đầu có ý nghĩa rất quan trọng nói trên.
Thứ nhất, Ban quản lý Dự án trung ương (CPMU) đã quán triệt một cách sâu sắc nguyên tắc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của Nhà nước: Tỷ lệ đối tượng hưởng lợi từ dự án đạt càng cao, việc giải ngân càng sớm và tỷ lệ giải ngân càng cao thì hiệu quả kinh tế của dự án càng cao. Thứ hai, CPMU đã nắm bắt thời cơ một cách nhạy bén: Cuối năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 1752 CT-TTg về Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới để phục vụ chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, đương nhiên ngay từ đầu năm 2011 các tỉnh đã xác định được danh sách NCN (đối tượng đích của Dự án). Thứ ba, UBND các tỉnh hưởng thụ dự án đã thấu hiểu sâu sắc nguyện vọng của nhân dân, nhất là các đối tượng thu nhập thấp mong muốn có hỗ trợ từ dự án để họ mua thẻ BHYT là điều kiện giúp họ tránh bị nghèo hóa do ốm đau bệnh tật.
Tổng hợp các yếu tố trên, CPMU đã có văn bản đề xuất với WB và Bộ Y tế xin được triển khai Hỗ trợ NCN các tỉnh BTB tham gia BHYT ngay từ đầu năm 2011. Đề nghị của CPMU đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và được sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp của 6 tỉnh BTB.
Ngay sau khi được WB và Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2011, CPMU đã tổ chức các hội nghị, hội thảo hướng dẫn Ban quản lý dự án các tỉnh triển khai mạnh mẽ hoạt động hỗ trợ NCN mua BHYT. Đặc biệt là công tác truyền thông cơ bản hướng vào ba nội dung chính: Tổ chức vận động NCN tham gia BHYT; hướng dẫn cho NCN hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của họ khi tham gia BHYT, hai nội dung này chủ yếu do các công tác viên y tế thôn bản và mạng lưới đại lý BHYT xã đi tới các hộ gia đình vận động thông qua các tờ rơi đưa tới tận tay hộ và người cận nghèo. Bên cạnh đó, ngành y tế các tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tổ chức khám chữa bệnh, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người bênh có thẻ BHYT.
Theo kế hoạch từ các tỉnh hưởng thụ dự án thì chỉ tiêu NCN có nhu cầu được mua BHYT toàn vùng các năm 2012, 2013, 2014, 2015 lần lượt sẽ là 57%, 64%, 78% và 84%.
Tỷ lệ tham gia BHYT của NCN ở các tỉnh BTB đạt cao sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2014 của Đảng và Chính phủ.
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung