Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chi phí và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh xu hướng và giải pháp tại bệnh viện Quân dân y Miền Đông  (16/03/2011)
Bệnh viện được xác định là một đơn vị sự nghiệp công lập, tự hạch toán trong hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định của Pháp luật, nằm trong hệ thống tổ chức quản lý chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quân y, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Quân y/QK7, có sự tham gia của Sở Y tế tp HCM.

Được BQP quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, BV luôn năng động, sáng tạo đổi mới phương pháp quản lý theo hướng tự hạch toán, có thu viện phí và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống chiến tranh hoặc thảm hoạ xảy ra.

Đứng trước bài toán tự hạch toán trả lương theo đúng quy định của Pháp luật và của Quân đội cho gần toàn bộ CB – CNV (chỉ có 09 đồng chí sỹ quan được hưởng lương từ ngân sách Quốc phòng), góp phần giảm chi phí từ ngân sách Quốc phòng, Quốc gia, đồng thời sử dụng hiệu quả những cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có

 

(Chi tiết xin xem thêm File đính kèm dưới đây)

File đính kèm
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung