Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Các nhiệm vụ trọng tâm nhằn đảm bảo tài chính cho y tế dự phòng  (11/08/2010)
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHẰM ĐẢM BẢO
TÀI CHÍNH CHO Y TẾ DỰ PHÒNG
 
1.     Chiến lược quốc gia y tế dự phòng
Chiến lược quốc gia y tế dự phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 11/9/2009, trong đó cần đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ sau :
Giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng; phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, tật; góp phần phát triển thể chất, tinh thần, nâng cao tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện chất lượng giống nòi.
-         Đổi mới nhận thức§, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng và của mỗi người dân về phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ.
-         Hạn chếH, tiến tới loại trừ các yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh truyền nhiễm.
-         Hàng năm giảm 10H% số mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch so với số mắc và tử vong trung bình giai đoạn 2001 - 2005. Không để dịch lớn xảy ra; giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ bệnh uốn ván trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ mắc xuống 0,04/100.000 dân. Phấn đấu loại trừ bệnh sởi, bệnh bạch hầu, giảm tỷ lệ mắc các bệnh này xuống 0,1/100.000 dân; giảm tỷ lệ mắc bệnh ho gà xuống 0,05/100.000 dân.
-         Chủ động đối phó và khống chế kịp thời các bệnh dịch nguy hiểm mới xuất hiện; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV /AIDS dưới 0,3% dân số và giảm dần số người nhiễm mới trong cộng đồng dân cư.
-         Hạn chế, tiến tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ liên quan đến dinh dưỡng, sức khoẻ môi trường, bệnh tật học đường, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, các bệnh không lây nhiễm, các bệnh do hành vi, lối sống ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ.
Định hướng đến năm 2020
-         Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm khống chếT, loại trừ tiến tới thanh toán các bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành như các bệnh lây truyền theo đường tiêu hoá (tả, lỵ, thương hàn, giun, sán...); các bệnh do côn trùng truyền (sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản...); bệnh dại. Đồng thời áp dụng các biện pháp tích cực để ngăn chặn có hiệu quả các bệnh dịch nguy hiểm và các bệnh mới xuất hiện (HIV/AIDS, SARS, cúm A (H5N1),...); sẵn sàng chủ động đối phó với nguy cơ khủng bố sinh học, hoá học.
-         Giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt và loại trừ bệnh uốn ván trẻ sơ sinh. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm loại trừ và thanh toán các bệnh truyền nhiễm hay gặp ở trẻ em như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản, viêm gan vi rút..., đồng thời mở rộng việc sử dụng vắc -xin để phòng ngừa các bệnh khác.
-         Chủ động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, các bệnh liên quan tới môi trường, nghề nghiệp, học đường, chế độ dinh dưỡng, lối sống có hại, tai nạn và thương tích.
-         Nâng cao năng lực mạng lưới y tế dự phòng theo hướng hiện đại hoá. Xây dựng và củng cố trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện.
 
2.     Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo tài chính cho y tế dự phòng
2.1.   Đảm bảo ngân sách y tế dự phòng đạt ít nhất 30% tổng ngân sách ngành y tế
Nội dung Nghị Quyết số 18/2008/NQ-QH12 nhằm đảm bảo tăng tỷ lệ chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng. Quan tâm dành ngân sách cho chăm sóc sức khỏe người có công, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tiếp tục cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, đa khoa khu vực liên huyện, trạm y tế xã, bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn; hoàn thành việc đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện vào năm 2010. Thực hiện các giải pháp để kiểm soát hiệu quả sử dụng ngân sách cho y tế.
Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Y tế xây dựng Thông tư liên tịch Y tế -tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế, trong đó đảm bảo chi cho y tế dự phòng đạt ít nhất 30% ngân sách dành cho y tế.
Hiện nay, Thông tư đã được dự thảo và đang xin ý kiến các đơn vị có liên quan. Các vấn đề đang được quan tâm, nghiên cứu và xin ý kiến tại các đơn vị có liên quan là : Các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, phạm vi các hoạt động, các khoản chi được hưởng mức tăng kinh phí cho y tế dự phòng đạt ít nhất 30% tổng ngân sách chi cho y tế.
Tại một số cuộc họp xây dựng chi cho y tế dự phòng, có đại diện của các đơn vị liên quan, đã thống nhất các đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh gồm : Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV /AIDS, Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống sốt rét, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Sức khoẻ lao động và Môi trường, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ, Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Phòng chống nội tiết, bướu cổ, Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện, Trung tâm Y tế huỵên chức năng y tế dự phòng. Trung tâm Kiểm định thuốc, mỹ phẩm và hệ thống y tế xã đang có sự cân nhắc và cần xin ý kiến các đơn vị có liên quan.
Để đảm bảo ngân sách cho y tế dự phòng, cần sớm đưa thông tư hướng dẫn nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho y tế dự phòng. Để làm được tốt nhiệm vụ, cần có sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các cơ quan, ban ngành có liên quan.
2.2.         Huy động nguồn tài chính cho việc đầu tư đảm bảo trang thiết bị cho trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện
Huy động đầu tư đảm bảo trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh
Đảm bảo việc đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh theo Quyết định số 4696/QĐ-BYT ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đánh giá đến thời điểm năm 2010, chưa có Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh nào đạt chuẩn Quốc gia về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, phấn đấu đến năm 2011 chúng ta có 10 đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế dự phòng.
Để đảm bảo việc các Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh đạt chuẩn quố gia, chúng ta cần huy động nguồn tài chính với sự đầu tư của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, ngân sách vốn viện trợ, sự tham gia đóng góp của người dân và của toàn xã hội.
Huy động đầu tư đảm bảo trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện
Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 15/10/2007 về việc phê duyệt đề án phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tuyến quận huyện giai đoạn 2007-2011 với mục tiêu :
-         Kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, phát triển mạng lưới Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật của cán bộ làm công tác y tế dự phòng tuyến huyện;
-         Ưu tiên đầu tư đồng bộ cho các Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện của các địa phương thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện mới thành lập.
Chỉ tiêu đạt được đến năm 2010:
-         Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện phù hợp với khả năng thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của địa phương; theo mô hình tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện do Bộ Y tế quy định;
-         Bảo đảm cơ sở vật chất và cán bộ y tế cho Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện có đủ điều kiện thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
-         Trên 15% cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện có trình độ đại học, sau đại học;
-         Trên 80% cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện được đào tạo, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực y tế dự phòng.
 
Nguồn vốn đầu tư hiện nay chủ yếu là ngân sách địa phương, hiện nay trang thiết bị tại các Trung tâm Y tế / Y tế dự phòng tuyến huyện còn thiếu thốn, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chính phủ cần quan tâm hơn nữa, trong việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho các Trung tâm Y tế / Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện đi vào hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng cần huy động các nguồn lực như sự tham gia đóng góp của nhân dân, tranh thủ các nguồn vốn viện trợ, các chương trình hợp tác.
 
2.3.         Thúc đẩy quá trình xã hội hóa công tác y tế dự phòng
Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006 với các mục tiêu:
-         Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động.
-         Thực hiện chủ trương xã hội hoá trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, huy động sự đóng góp của cộng đồng xã hội để phát triển các hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước.
-         Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp, Nhà nước vẫn quan tâm đầu tư để hoạt động sự nghiệp ngày càng phát triển; bảo đảm cho các đối tượng chính sách - xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ theo quy định ngày càng tốt hơn.
-         Phân biệt rõ cơ chế quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp với cơ chế quản lý nhà nước đối với cơ quan hành chính nhà nước.
Tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nêu kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ về Đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương, giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập (sau khi Bộ Chính trị thông qua). Chính phủ cũng giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch Y tế - Tài chính ban hành khung giá các dịch vụ, kỹ thuật y tế, khung giá một số ca bệnh, nhóm bệnh đã chẩn đoán.
Sự tự chủ tại các đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng, sẽ đảm bảo cho việc đầu tư có hiệu quả và linh hoạt trong việc sử dụng nguồn tài chính. Việc tham gia đóng góp của nhân dân trong việc sử dụng một số dịch vụ y tế dự phòng là cơ sở đảm bảo nguồn tài chính trong việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, hoá chất và thuốc phục vụ công tác y tế dự phòng, đảm bảo cho công tác y tế dự phòng luôn chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh.
3.     Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng
Cần tranh thủ sự hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống y tế dự phòng đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Tranh thủ sự ủng hộ của các Tổ chức, các Chính phủ trong việc đầu tư cho y tế dự phòng. Hiện nay chúng ta đã có một số dự án, đầu tư trong lĩnh vực y tế dự phòng, bước đầu đã mang lại những hiệu quả trong việc đầu tư cho hệ thống y tế dự phòng.
 
 
                                          
Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung