Thứ 4, 20/10/2008
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEB
QUẢNG CÁO
Lượt truy cập: 2290470
VĂN BẢN LUẬT
QUYẾT ĐỊNH
Số hiệuNgày ban hànhTên văn bản
823/QĐ-TTg 16/06/2009 Về ngày bảo hiểm y tế Việt Nam
84/2009/QĐ-TTg 04/06/2009 Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
172/2008/QĐ-TTg 19/12/2008 Về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010
117/2008/QĐ-TTg 27/08/2008 Về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội
24/2008/QĐ-BYT 11/07/2008 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện
14/2008/QĐ-BYT 02/04/2008 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí
THÔNG TƯ